Finnish National Committee for Astronomy

PREVIOUS COMMITTEES 2012 - 2015
Prof. Mauri Valtonen, University of Turku, chairman
Prof. Alexis Finoguenov, University of Helsinki
Prof. Jari Kotilainen, Finnish Centre for Astronomy with ESO
Prof. Heikki Salo, University of Oulu
Prof. Merja Tornikoski, Aalto University
Dr. Rami Rekola, secretary

Earlier committees will be added later.

Contact information

Prof. Heikki Salo
University of Oulu
Department of Physics
PL 3000
FI-90014 Oulun yliopisto
Finland

Tel: +358 294 481 931
Email: heikki.salo<ät>oulu.fi

Committee members 2015 - 2018

Prof. Heikki Salo, University of Oulu, chairman
Dr. Eija Laurikainen, University of Oulu
Prof. Karri Muinonen, University of Helsinki
Prof. Juri Poutanen, University of Turku
Prof. Merja Tornikoski, Aalto University
Miss. Emilia Järvelä, secretary


Suomen tähtitieteen kansalliskomitea

TARKOITUS Tähtitieteen kansalliskomitea toimii International Astronomical Unionin (IAU) kansalliskomiteana. ICSUn jäsen IAU perustettiin vuonna 1919 edesauttamaan tähtitieteen alan tutkijoiden yhteistyötä. IAU toimii käytännössä temaattisten tieteellisten osastojen, komissioiden ja lukuisten työryhmien voimin. Tieteellisten tapaamisten järjestäminen on IAU:n pääaktiviteetti, mutta se toimii myös tähtitieteen alan kapasiteetin vahvistamiseksi sekä alan tiedekasvatuksen kehittämiseksi.

Tähtitieteen kansalliskomitea osallistuu aktiivisesti muun IAU:n toiminnan lisäksi IAU:n joka kolmas vuosi järjestettäviin yleiskokouksiin. Kansalliskomitea toimii myös jäsenorganisaationa kansainvälisessä "Astronomy and Astrophysics" –julkaisusarjassa. Lisäksi kansalliskomitea antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Suomen Akatemialle lausuntoja ja tekee esityksiä kansallisia tähtitieteen asioita koskevissa asioissa, mm. Euroopan eteläiseen observatorioon (ESO) liittyen.

IAU:n jäseninä ovat yhtäältä maat taikka maantieteelliset alueet kansallisten edustajaorganisaatioiden (adhering bodies) välityksellä. Toisaalta IAU:ssa ovat jäseninä yksityiset henkilöt, joita voi olla myös IAU:iin kuulumattomista maista. Suomen tähtitieteen kansalliskomitean tehtäviin kuuluu myös IAU:n uusien henkilöjäsenten esittäminen IAU:n yleiskokouksessa hyväksyttäviksi.
AIKAISEMMAT KOMITEAT 2012 - 2015
Prof. Mauri Valtonen, Turun yliopisto, puheenjohtaja
Prof. Alexis Finoguenov, Helsingin yliopisto
Prof. Jari Kotilainen, Suomen ESO-keskus
Prof. Heikki Salo, Oulun yliopisto
Prof. Merja Tornikoski, Aalto-yliopisto
Fil. tri Rami Rekola, sihteeri

Aikaisemmat komiteat lisätään myöhemmin.

Yhteystiedot

Prof. Heikki Salo
Oulun yliopisto
Fysiikan laitos
PL 3000
FI-90014  OULUN YLIOPISTO

Puh: 0294 481 931
S-posti: heikki.salo<ät>oulu.fi

Kansalliskomitean jäsenet 2015 - 2018

Prof. Heikki Salo, Oulun yliopisto, puheenjohtaja
Fil. tri Eija Laurikainen, Oulun yliopisto
Prof. Karri Muinonen, Helsingin yliopisto
Prof. Juri Poutanen, Turun yliopisto
Prof. Merja Tornikoski, Aalto-yliopisto
N:ti Emilia Järvelä, sihteeri